ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Arpajaisrikos

Mikäli henkilö toimeenpanee arpajaiset ilman lupaa; taikka, käyttää arpajaisten tuotot olennaisesti vastoin arpajaisten toimeenpanoon annetussa luvassa tai tuottojen käyttötarkoituksen muuttamista koskevassa luvassa annettua määräystä; taikka, laiminlyö arpajaisten toimeenpanoon kuuluvan tilitysvelvollisuuden; taikka, rikkoo muuta arpajaisista laissa säädettyä kieltoa; toimeenpanee laissa tarkoitetut pienarpajaiset, vaikkei täytä laissa säädettyjä arpajaisten toimeenpanijaa koskevia edellytyksiä, katsotaan hänen syyllistyvän arpajaisrikokseen. Arpajaisrikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.