ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset:
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Riita: Tuomioistuinkäsittely riita-asiassa

Miten riitajuttu tuomioistuimessa ratkaistaan?

Kantajan käräjäoikeuteen toimittama kirjallinen haastehakemus saa aikaan jutun vireille tulon. Haastehakemuksessa täytyy ilmaista selvästi vaatimukset ja sen perusteet. Vasta tämän jälkeen tuomioistuin voi antaa haasteen tiedoksi ja pyytää vastaajalta vastausta haasteeseen.

Ellei riitaa saada ratkaistuksi kirjallisessa vaiheessa, niin asia menee suulliseen käsittelyyn. Ensin järjestetään yleensä suullinen valmistelu, joka on valmistautumista pääkäsittelyyn. Valmistelussa asianosaiset esittävät kaikki vaatimuksensa perusteineen. Myös todisteet esitetään. Jos vastapuoli ei myönnä eikä sovintoa synny, asiassa järjestetään pääkäsittely.

Pääkäsittelyssä jutun asianosaiset ovat paikalla todistajineen ja käsittely on kaikilta osin suullista. Kirjalliseen aineistoon saa tukeutua ja kirjallisiakin todisteita esittää. Todisteiden sisältö on vain selvitettävä. Tuomioistuimen tehtävänä on antaa asiaan lain mukainen ratkaisu ja asianosaisten on siihen tyytyminen, elleivät halua valittaa hovioikeuteen.