ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset:
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Saneerausmenettely alkaa hakemuksesta

Saneerausmenettely eli yrityssaneeraus alkaa velallinen, velkoja, velkojien ryhmän tai todennäköisen velkojan hakemuksesta. Hakemukseen on liitettävä tiettyjä velallista ja tämän taloudellista tilannetta kuvaavia asiakirjoja. Tällaisia ovat mm. kaupparekisteriote, yritys- ja yhteisötunnusrekisteri sekä jäljennös yhtiöjärjestyksestä. Yhtiön tilaa kuvaavat myös tiedot yrityksen omistussuhteista, tilinpäätösasiakirjoista, selvitys toimialasta, velkojista, veloista ja varoista.

Hakemus saneerausmenettelyn aloittamisesta tehdään normaalisti yrityksen kotipaikan toimivaltaiseen käräjäoikeuteen.

Saneerausmenettely on etusijainen suhteessa konkurssiin

Tuomioistuimen puolestaan täytyy viipymättä ilmoittaa saneerausmenettelyn aloittamista koskevasta hakemuksesta sellaiselle tuomioistuimelle, joka hakemuksen vireille tullessa on toimivaltainen velallisen yrityksen konkurssiin asettamista koskevassa asiassa. Tämän tiedonannon tarkoitus on turvata se, että saneerausmenettelyn etusija suhteessa konkurssiin toteutuu.

Saneerausmenettelyn aloittamisen edellytyksenä on, että velallista uhkaa maksukyvyttömyys tai että velallinen on jo maksukyvytön. Yrityssaneeraukseen ajautuminen voikin olla näkökulmasta riippuen joutumista tai pääsemistä.

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!