ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Arvopaperimarkkinalaki: Määräysvalta yhteisössä

Onko sinulla arvopaperimarkkinalain mukainen määräysvalta yhteisössä?

Oletko jonkin yhteisön osakkeenomistaja, osakas tai jäsen? Jos omistat enemmän kuin puolet yhteisön kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai sinulla on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yhteisön hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä, sinulla katsotaan olevan määräysvalta yhteisössä. Yhteisön kokonaisäänimäärää laskettaessa ei oteta huomioon ääniä, jotka liittyvät yhteisölle itselleen kuuluviin osakkeisiin tai osuuksiin. Ääniosuutta laskettaessa ei oteta huomioon mahdollista äänestysrajoitusta.

Määräysvalta yhteisössä voi syntyä myös välillisen määräysvallan kautta, jos osakas, osakkeenomistaja tai yhteisön jäsen muissa yhteisöissä olevien määräysvaltojensa kautta tosiasiassa hallitsee myös jotain muuta yhteisöä.