ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset:
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Pätevä sopimus: Sopimuksen muotovaatimukset

Milloin tiettyjen muotovaatimusten täyttyminen on edellytys pätevälle sopimukselle?

Kiinteistön kauppa edellyttää laissa säädettyjen määrämuotojen täyttämistä tullakseen päteväksi. Muotovaatimukset kiinteistönkaupassa johtuvat siihen liittyvien tavallista suurempien julkisten ja yksityisten intressien olemassaolosta. Maakaaren 2:1:n mukaan kauppakirjan on oltava kirjallinen, osapuolten tai heidän edustajiensa allekirjoittama ja julkisen kaupanvahvistajan vahvistama. Jos jokin näistä vaatimuksista ei täyty, on kauppa pätemätön, eikä sopimusta voida toimeenpanna tuomioistuimessa. Kiinteistölle ei saada myöskään lainhuutoa, jos määrämuodot on ohitettu.