Käyttöehdot

Käyttöehdot

 

KÄYTTÖEHDOT, LAKI24.fi
27.03.2015

 

1. Palvelun kuvaus

1.1 LAKI24.fi (jäljempänä LAKI24) on Suomen Juristit Oy:n ylläpitämä ja kehittämä verkkopalvelu (jäljempänä Palvelu). Palvelu on tarkoitettu Suomessa käytettäväksi.

1.2 LAKI24:ssä voidaan tarjota erilaisia palveluja ja tuotteita myös muiden kuin Suomen Juristit Oy:n toimesta (jäljempänä ”kolmas”).

1.3 Käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot itseään sitoviksi käyttämällä tätä Palvelua.

 

2. Materiaalin käyttöoikeudet ja immateriaalioikeudet

2.1 Palvelun ja sitä kautta saatavilla olevan materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat LAKI24:lle tai jollekin kolmannelle osapuolelle.

2.2 Kaikenlainen tämän Palvelun tai sitä kautta saatavilla olevan materiaalin osittainenkin kopiointi, käyttäminen, jäljentäminen, lainaaminen, muunlainen edelleenvälittäminen sekä muu kaupallinen hyödyntäminen missä muodossa tahansa ilman LAKI24:n kirjallista suostumusta on kielletty. Tekijänoikeuden loukkaus voi johtaa rangaistusseuraamukseen sekä vahingonkorvausvastuuseen.

2.3 Palvelun materiaalia voi kuitenkin linkittää normaalisti muille www-sivuille, kunhan linkitys ei ole kunnianvastaista tai arvotonta. Lainattaessa tai siteerattaessa LAKI24:n materiaalia muutoin kuin linkittämällä, tulee aina ilmoittaa lähteeksi LAKI24.fi.

 

3. LAKI24:n oikeudet, vastuut ja vastuunrajoitukset

3.1 LAKI24 ei takaa Palvelussa julkaistujen tekstien, kuvien, linkkien, erilaisten animaatioiden tai muiden teknisesti tallennettujen tietojen oikeellisuutta tai toimivuutta. Ne voivat sisältää teknisiä tai sisällöllisiä virheitä tai virheellisyyksiä.

3.2 LAKI24 ei vastaa Palvelussa tai Palvelun käyttämiseksi tarvittavien ohjelmien toimivuudesta tai niissä esiintyvien virheiden tai häiriöiden vuoksi käyttäjälle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

3.3 LAKI24 ei vastaa teknisten vikojen, huollon tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, viruksista, tietoliikennehäiriöistä tai niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon muuttumisista, katoamisesta tai muusta vahingosta.

3.4 LAKI24 ei missään tilanteessa vastaa Palvelun kautta tapahtuvasta kolmansien markkinoinnista, niiden antamien tietojen oikeellisuudesta eikä myöskään kolmansien markkinoimista tai tarjoamista tuotteista tai palveluista tai niiden oikeellisuudesta.

3.5 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelua, jäljentää ja levittää sekä poistaa Palvelussa esitettäviä tietoja ja muuta materiaalia.

3.6 LAKI24:llä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä tämän Palvelun verkkosivulla.

3.7 LAKI24 ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta LAKI24:n toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

3.8 LAKI24 ei vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä puutteellisuuksista tai virheellisyyksistä, eikä niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

 

4. Käyttäjän oikeudet ja vastuut

4.1 Käyttäjä sitoutuu noudattamaan lakia ja hyvää tapaa käyttäessään Palvelua ja sen kautta välitettävää tietoa ja materiaalia.

4.2 Käyttäjä vastaa siitä, että se ei välitä tai muutoin lainvastaisesti käytä tekijänoikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia ilman asianmukaisen oikeudenhaltijan lupaa. Käyttäjä on yksin vastuussa em. velvoitteen rikkomisen seuraamuksista.

4.3 Käyttäjä vastaa yksin kaikista Palvelun käytöstä ja sen kautta välitettävien palvelujen ja tuotteiden tilaamisesta aiheutuneista kustannuksista ja muista seuraamuksista.

 

5. LAKI24:n keskustelujen käyttäytymissäännöt

5.1 Keskusteluissa ei saa markkinoida laki-, asianajo- tai muitakaan palveluja.

5.2 Keskusteluissa noudatetaan Suomen lakeja. Kaikenlainen rasismiin, herjaamiseen, kunnianloukkaukseen tai mihin hyvänsä Suomen laissa kiellettyyn toimintaan ryhtyminen taikka siihen yllyttäminen ovat kiellettyjä. Laiton toiminta saattaa johtaa oikeudellisiin toimenpiteisiin siihen syyllistynyttä kohtaan.

5.3 Pysy keskustelun aiheessa. Kiroilu, toisten herjaaminen sekä kaikenlainen muu epäasiallinen käytös ovat riittäviä syitä viestin poistamiseen. Mainostaminen on kiellettyä. Myös henkilötietojen, puhelinnumeroiden, osoitteiden sekä kaikenlaisten kaupallisten tietojen kirjoittaminen on kiellettyä.

5.4 LAKI24 ja Suomen Juristit Oy pidättävät itsellään oikeuden epäasiallisten tai laittomien kirjoitusten poistamiseen keskustelupalstoilta. Häiriköinnistä saattaa seurata tarvittaessa käyttäjän jäljittäminen IP-osoitteen perusteella sekä poliisitutkinta.

5.6 LAKI24 ei ota mitään vastuuta keskustelupalstoilla kirjoitetuista teksteistä tai niiden seuraamuksista. Keskustelu –palvelua käytetään käyttäjien omalla vastuulla.

 

6. LAKI24:n artikkelien, asiakirjojen ja muun materiaalin käyttöehdot

6.1 LAKI24.fi –verkkopalvelussa esiintyvät tai myytävät artikkelit, asiakirja- ja sopimusmallit, lakioppaat ja muut materiaalit ovat yleisluontoisia ohjeita tai malleja, jotka eivät välttämättä sellaisenaan sovellu käytettäväksi jokaiseen yksittäiseen tapaukseen. LAKI24.fi:ssä olevan tiedon soveltaminen käytäntöön on käyttäjän omalla vastuulla. LAKI24, Suomen Juristit Oy, eivätkä artikkelien, asiakirjojen, sopimusten, lakioppaiden taikka muun materiaalin tuottajat vastaa missään tilanteessa Palvelun tai mainittujen tuotteiden tai palveluiden sisällössä mahdollisesti ilmenevistä puutteista tai virheellisyyksistä taikka materiaalin käytöstä aiheutuvista vahingoista.

6.2 LAKI24 tai Suomen Juristit Oy eivät vastaa Palvelussa tai sen tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä puutteellisuuksista tai virheellisyyksistä, eikä niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, eikä myöskään internetissä esiintyvistä käyttökatkoksista tai muista mahdollisista häiriöistä.

 

7. Muut ehdot

7.1 LAKI24 saa niin halutessaan pitää rekistereitä, jotka liittyvät palvelun käyttöön. LAKI24:llä ja sen kulloisillakin omistajayhtiöillä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekistereissä olevia tietoja niiden toiminnan kannalta perusteltuihin tarkoituksiin.

7.2 Käyttäjällä on oikeus kieltää omien rekisteröityjen tietojensa käyttämisen LAKI24:n tai sen kumppaneiden harjoittamassa suoramainonnassa ja muussa suoramarkkinoinnissa sekä markkina- ja mielipidetutkimuksissa ilmoittamalla siitä LAKI24:n verkkopalveluun.