ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset:
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Vuokranantajan oikeus irtisanoa vuokrasopimus

Vuokranantajan oikeus irtisanoa vuokrasopimus perustuu ns. hyvään vuokraustapaan. Erityisiä perusteita ei ole, mutta irtisanominen ei saa olla hyvän tavan vastainen. Se ei saa olla hyvän tavan vastainen esim. perusteeton vuokran korotus.

Vuokranantajan oikeus irtisanoa vuokrasopimus

Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen on vuokranantajan ilmoitettava irtisanomisen peruste. Irtisanomisen perusteen on oltava hyvän vuokraustavan mukainen. Hyviä perusteita irtisanoa vuokrasopimus on esimerkiksi huoneiston myyminen tai se, että huonteistoa tarvitaan vuokranantajan omaan tai perheenjäsenen käyttöön. Vuokranantaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassaolevan vuokrasopimuksen myös esimerkiksi sillä perusteella, että vuokranmaksu toistuvasti viivästyy.

Vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu, jollei toisin sovita taikka tästä tai muusta laista muuta johdu.

Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jos huoneiston vuokrasuhde on välittömästi ennen irtisanomista kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden, ja muussa tapauksessa kolme kuukautta (vuokranantajan irtisanomisaika).

Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi (vuokralaisen irtisanomisaika).

Ehto, jolla vuokranantajan irtisanomisaikaa lyhennetään tai vuokralaisen irtisanomisaikaa pidennetään, on mitätön.

Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen

Oikeus irtisanoa vuokrasopimus voidaan antaa vuokranantajalle,

1) jos hän tarvitsee huoneiston omaan tai perheenjäsenensä käyttöön syystä, jota hän ei ole voinut ottaa huomioon sopimusta tehtäessä, tai

2) muusta tähän verrattavasta syystä sopimuksen pysyminen voimassa sovitun määräajan loppuun olisi hänen kannaltaan ilmeisen kohtuutonta.

Vuokralaisella on tällöin oikeus saada kohtuullinen korvaus sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä hänelle aiheutuneesta vahingosta.

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!