ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset:
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Luonnonsuojelu: Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen

Miten luontoa suojellaan?

Luonnonsuojelun tärkein tavoite on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Sen ohella luonnonsuojelun tavoitteena on luonnonkauneuden säilyttäminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, yleisen luonnonharrastuksen lisääminen ja luonnontutkimuksen edistäminen. Luonnonsuojelun taustalla on EU:n lintu- ja luontodirektiivit. EU:n puitteissa perustetaan suojelualueiden yhtenäinen eurooppalainen verkosto, Natura 2000. Ohjelman avulla varmistetaan tiettyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen suotuisan suojelun tason säilyminen. Lisäksi Suomi on sitoutunut moniin kansainvälisiin sopimuksiin luonnonsuojelun edistämiseksi. Luonnonsuojelun ylin ohjaus ja valvonta kuuluvat ympäristöministeriölle. ELY-keskuksen ja kunnan tehtävänä on edistää ja valvoa luonnonsuojelua alueellaan.

Luonnonsuojelualueita ovat kansallispuistot ja luonnonpuistot. Lisäksi voidaan perustaa muita luonnonsuojelualueita. Perustamisen edellytyksenä on, että alueella on jokin erityispiirre, minkä vuoksi suojelu on tarpeen. Erityispiirteitä voivat olla esimerkiksi harvinainen eläin, luonnonmuodostuma tai perinneluontotyyppi. Luonnonsuojelualueilla ei saa suorittaa toimenpiteitä, jotka vaikuttavat haitallisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan tai eliölajien säilymiseen tai jotka vaarantavat suojelun tarkoitusta. Suojelun alaiseksi voidaan asettaa myös erityispiirteinen maisema-alue.

Luonnonsuojeluun kuuluu luontotyyppien suojelu. Suojeltuja luontotyyppejä ovat mm. terveleppäkorvet, luonnontilaiset hiekkarannat ja merenrantaniityt. Suojeltuja alueita ei saa muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen kyseisellä alueella vaarantuu.

Eliölajien suojelu kohdistuu luonnonvaraisina esiintyviin kasvi- ja eläinlajeihin. Luonnonsuojelulain mukaisen suojelun alaisena eivät ole riistaeläimet, rauhoittamattomat eläimet eikä taloudellisesti hyödynnettävät kalat. Eliölajien suojelu tarkoittaa esimerkiksi lajin rauhoittamista siten, että lajiin kuuluvien yksilöiden pyydystäminen, poimiminen ja vahingoittaminen on rangaistuksen uhalla kielletty.